deterministiskt nätverk

nätverk som levererar meddelanden till mottagaren på förutsägbar och kort tid. – Deterministiska nätverk används när det är viktigt med låg latens (fördröjning), till exempel i realtidssystem och i annan styrning av maskiner. Det brukar vara en förutsättning att nätverket är programmerat att skicka meddelandena via en förutbestämd optimal rutt till mottagaren. – På engelska: deterministic network; deterministic networking.

[nätverk] [8 oktober 2021]