diagnosuttag

det uttag som används för datoriserad fel­sökning på bilar. – Diagnosuttag heter på engelska egentligen data link connector, DLC, men kallas oftast för OBD, on‑board diagnostics, omborddiagnos[-system] (se längre ner). – Uttaget är kopplat till bilens styrenheter, alltså de elektroniska system som styr funktioner i bilen. Genom uttaget kan man med en felkodsläsare inte bara söka efter fel, utan också ändra inställningar. – Diagnosuttaget är numera standardiserat på de flesta bilar. Ofta finns det under instrument­brädan. – Diagnosuttaget används främst av bil­verk­städer, men privat­personer kan också köpa utrustning för att använda det. Det kan vara problematiskt, eftersom systemet inte har något skydd mot olämpliga eller skadliga ändringar. Man kan till exempel göra bil­nyckeln oanvändbar genom diagnos­uttaget. – Omborddiagnossystem, på engelska on-board diagnostics, OBD, är egentligen namnet på hela diagnossystemet, men används ofta om själva diagnosuttaget. Sedan 1994 gäller standarden OBD‑II.

[bilar] [ändrad 27 juli 2018]

Dagens ord: 2015-02-02