DigiCash

nerlagt företag som utvecklade produkter för elek­troniska pengar. – DigiCash grundades 1990 av David Chaum och gick i konkurs 1998. DigiCashs system för elek­tro­niska pengar hette eCash. Det kännetecknades av att betalningar inte gick att spåra – den som tog emot en betalning kunde inte se vem som den kom ifrån – men den som hade betalat kunde vid behov bevisa att hon hade betalat. – Digi­Cashs tillgångar över­togs efter kon­kursen av ett annat före­tag, Ecash Tech­nologies, som 2002 för­värvades av före­taget Infospace, som nu­mera heter Blucora (länk).

[elektroniska pengar] [nerlagt] [ändrad 13 februari 2018]