Digital entertainment content ecosystem

(DECE) – branschorganisationen bakom den 2019 avvecklade tjänsten UltraViolet†. Organisationens mål är att göra det enklare för konsumenter att hantera upphovsrättsskyddat material som de har skaffat på lovligt sätt. Materialet – film, musik – ska kunna spelas upp på alla slags datorer, mobiltelefoner och musikspelare, och konsumenten ska kunna säkerhetskopiera och bränna kopior för privat bruk. Många större it- och medieföretag i USA är med i DECE, till exempel Warner Bros, Universal och Sony, men inte Apple och Disney. Organisationen blev känd i september 2008 och inledde verksamheten i början av 2009; systemet UltraViolet avvecklades 2019. – Se myuv.com.

[organisationer] [upphovsrätt] [ändrad 8 april 2020]