digital asset

– digital tillgång:

  1. – en persons e-post­konton, konton på sociala nätverk, auktions­sajter, betal­nings­sajter och annat. – Utrycket an­vänds i dödsbout­red­ningar: en avliden persons konton kan vara okända, eller oåtkomliga i brist på lösenord. Även om de digitala till­gångarna saknar ekonomiskt värde kan informationen vara betydelsefull för de an­höriga. I USA finns företag som ägnar sig åt digital estate manage­ment för att förebygga detta problem;
  2. – ett företags tillgångar i form av digitalt lagrad information.

[företag och ekonomi] [it-liv] [personuppgifter] [ändrad 6 mars 2018]