digital materialförvaltning

(digital asset management, förkortat DAM) – lagring och ordnande av foton, grafik, video, ljud och textdokument i digital form så att de blir sök­bara och lättåtkomliga när de behövs. Pro­gram för digital material­hantering brukar också inne­hålla skydd mot otillåten an­vändning av materialet (till exempel pirat­kopiering) och skydd för upp­hovs­rätten.

[informationshantering] [ändrad 24 november 2014]