Digital radio mondiale

(DRM) – ett system för digital AM-radio. DRM+ är motsvarande teknik för FM‑radio. – Sänd­ningar med DRM‑teknik pågår sedan 2003 i ett antal länder, dock inte i Sverige. Existerande AM‑sändare kan byggas om för DRM‑sändning, men lyss­narna måste skaffa särskilda radiomottagare. Motsvarande gäller för DRM+. – Satsningen på digital AM‑radio motiveras med att radio­frekvenser är en begränsad resurs, medan kraftfulla processorer är billiga. Det anses därför försvarbart att begära att lyssnarna skaffar nya radioapparater. Signalen komprimeras därför hårt när den sänds på det glest utnyttjade AM‑bandet och ”packas upp” av mottagaren. DRM har dock haft föga framgång, utom i Indien (2018).– Läs mer på drm.org. – Läs också om DAB, DVB‑T2 Lite (se DVB) och HD radio technology.

[radio och tv] [ändrad 6 november 2018]