HD Radio technology

en amerikansk teknik för digital­radio, ut­vecklad av det amerikanska företaget Ibiquity, 2015 uppköpt av DTS (länk). – Den första HD‑radion visade upp i januari 2004. Tekniken har sedan dess bland annat an­ammats av biltillverk­are i USA. Till skillnad från den europeiska DAB‑tekniken och Digital radio mondiale fungerar HD som ett tillägg till vanlig FM- och AM‑radio: en digital signal sänds parallellt med den analoga radiosignalen, som kan avlyssnas separat som förut. Existerande radiosändare kan gå över till HD genom att lägga till extra ut­­­rust­ning, och de fort­­­sätter att sända på sina gamla frekvenser. Lyssnarna kan fort­­sätta att använda sina gamla radiomottag­are eller skaffa speciella HD‑mottagare, som kan ta emot både HD‑radio och vanlig FM/AM‑radio. Med den digitala mottagaren kan man dessutom ta emot tre extra kanaler på samma frekvens. De kanalerna kan inte tas emot på en vanlig FM‑mottagare. – HD‑radio uppges ge högre ljudkvalitet, bättre mottagning och möjlig­het att baka in extra information i radiosignalen. – Förkortningen HD anspelar på high definition. – Se hdradio.com.

[radio och tv] [ändrad 16 oktober 2018]