HD Radio technology

en amerikansk teknik för digital­radio, ut­vecklad av det amerikanska företaget Ibiquity, 2015 uppköpt av DTS (länk). – Den första HD‑radion visade upp i januari 2004. Tekniken har sedan dess bland annat an­ammats av biltill­­verk­are i USA. Till skillnad från den europeiska DAB-tekniken och Digital radio mondiale fungerar HD som ett tillägg till vanlig FM- och AM‑radio: en digital signal sänds parallellt med den analoga radio­­­signalen, som kan av­­lyss­nas separat som förut. Exi­ste­rande radio­­­sändare kan gå över till HD genom att lägga till extra ut­­­rust­ning, och de fort­­­sätter att sända på sina gamla fre­kvenser. Lyssnarna kan fort­­sätta att an­vända sina gamla radiomottag­are eller skaffa speciella HD-mot­tag­are, som kan ta emot både HD-radio och vanlig FM/AM-radio. Med den digitala mottag­aren kan man dessutom ta emot tre extra kanaler på samma frekvens. De kanalerna kan inte tas emot på en vanlig FM‑mottag­are. – HD‑radio uppges ge högre ljudkvalitet, bättre mottag­ning och möjlig­het att baka in extra in­for­ma­tion i radiosignalen. – Förkortningen HD an­spelar på high definition. – Se hdradio.com.

[radio och tv] [ändrad 16 oktober 2018]