OSF/1

Open software foundation, version 1 – ett utförande av Unix från organisationen Open soft­ware foundation† (OSF). – OSF/1, som byggde på Mach, lanserades 1990. Syftet var att införa en enhetlig form av Unix. – OSF/1 var inte ett färdigt operativsystem, utan snarare en bygg­låda som de olika företagen kunde sätta samman operativsystem av – förhoppnings­vis kompatibla med varandra. Alla inblan­dade företag behöll dock sina egna utföranden av Unix. Undantaget var Digital†, som några år senare la ner sin egen Unixversion, Ultrix†, och i stället utvecklade OSF/1 till Digital Unix†, senare omdöpt till Tru64†. I mitten av 1990-talet började Linux tränga ut OSF/1. När dåvarande Hewlett-Packard† (som hade blivit ägare till Digital) 2012 slutade att stödja Tru64 fanns OSF/1 i praktiken inte längre. 

[nerlagt] [unix] [ändrad 17 september 2020]