directronic

direktronik – ovanlig term för e‑postreklam som skickas till mottagare som på något sätt anmält att de vill ha den. (Till skillnad från spam.) Kort för elektronisk direktreklam.

[e-post] [marknadsföring] [ändrad 25 september 2018]