directronic

direktronik – e-postreklam som skickas till mottagare som på något sätt anmält att de vill ha den. (Till skillnad från spam.) Kortform för elektronisk direktreklam.