direkt dataflöde

överföring av rådata direkt från källan till mottagarens it‑system. Mottagarens it‑system läser inte data från källans webb­sida, utan får rådata som direkt kan läsas in i mottag­arens data­baser eller kalkylark. – På engelska direct data feed, på svenska också direkt data­matning.

[databaser] [ändrad 25 januari 2018]