Direktiv om elektronisk handel

EU:s direktiv från år 2000 om elektronisk handel. Det reglerar också en del andra internetbaserade tjänster. 2019 blev det känt att direktivet kommer att ersättas av en Lag om digitala tjänster. – Direktivet kallas ofta för e‑handelsdirektivet. – På engelska: directive on electronic commerce, ofta: e‑commerce directive. – Hela texten till direktivet finns på eur‑lex.europa.eu….

[e-handel] [eu] [lagar] [ändrad 23 april 2022]