Discord

ett socialt nätverk för samtal och publicering. – Discord kan användas för röstsamtal, videosamtal och textmeddelanden, och man kan lägga upp bilder, videor och andra filer. Kännetecknande för Discord är grupperna som kallas för servrar (servers). Varje deltagare kan starta en eller flera servrar och bjuda in deltagare. (Det är inga servrar i teknisk bemärkelse.) – Discord (som kan översättas med osämja) lanserades 2015 av amerikanen Jason Citron (på LinkedIn). – Pentagondokumenten publicerades på en Discordserver. – Se discord.com.

[sociala nätverk] [17 april 2023]