dismiss

text som kan förekomma vid kryssrutor i dialogrutor eller i andra meddelanden. – Dismiss betyder då ”stäng dialogrutan och gör ingenting”. Dismiss kan ofta översättas med Ignorera eller Stäng [dialogrutan]. Det används om information som inte kräver någon omedelbar åtgärd, eller ingen åtgärd alls. Om det gäller meddelanden i e‑postprogram eller diskussionsforum betyder det snarast Arkivera eller Göm – meddelandet raderas inte. – Översättning: Dismiss i denna betydelse kan enklast översättas med Stäng eller Ignorera. Man ser ibland översättningen Avfärda, men det ordet har olyckliga bibetydelser: det betyder ofta nedvärdera, vägra att befatta sig med något, vägra att sätta tilltro till något. Men i detta sammanhang uttrycker Dismiss ingen sådan värdering. – I andra sammanhang kan dismiss också översättas med skicka iväg, utgå eller säga upp.

[grafiskt användargränssnitt] [språktips] [ändrad 27 september 2021]