distinkt namn

(distinguished name) – namn och annan information som entydigt (unikt) beskriver en enda individ eller entitet i en katalogtjänst. Ett distinkt namn består av namnet i kombination med uppslagningsvägen som anger var i katalogen man hittar namnet. Själva namnet (”Maria Johansson”) behöver alltså inte vara unikt, men det får inte finnas två ”Maria Johansson” i samma underkatalog. – Engelska distinguished betyder här alltså inte distingerad, utan snarare särskiljbar, entydig.

[nätverk] [ändrad 4 januari 2020]