katalogtjänst

(directory service) – program i datornät som knyter namn till adresser i systemet. Det är katalogtjänster som gör att vi kan skicka e-post och hitta program i nät­verk utan att be­höva ange exakt var i systemet de finns. För­utom namn och adress brukar katalog­­tjänster hålla reda på grupper och an­vändarnas rättig­heter. – Läs också om dsml.