dnp

do not print” – får ej skrivas ut. Används i chattar och diskussionsforum, ofta tillsammans med dnq, ”do not quote” (dnq/dnp).