DNQ

”do not quote” – får ej citeras. Förkortningen förekommer i chattar och diskussionsforum, ofta tillsammans med DNP, ”do not print” (DNQ/DNP).

[förkortningar på D] [socialt] [ändrad 10 november 2018]