dnq

do not quote” – får ej citeras. Används i chattar och diskussionsforum, ofta tillsammans med dnp, ”do not print” (dnq/dnp).