DNS entry

DNS-post – information om en domän i internets namnsystem DNS. – ”Server has no DNS entry” – felmeddelande som på svenska brukar bli ”Det finns ingen DNS-zoninformation tillgänglig”. Det betyder att användaren har matat in en webbadress som inte ligger på någon server som är registrerad i DNS. (För distinktionen mellan domän och zon, se zon.)

[internet] [ändrad 4 oktober 2013]