Docs as code

dokumentering som kod – principen att dokumentation av mjukvara ska skrivas med samma verktyg som utvecklarna använder. – När man skriver och underhåller dokumentation av mjukvara ska man alltså använda testning, versionshantering och andra verktyg från utvecklarnas låda. Ett mål är att utvecklingen och dokumenterandet ska gå, så att säga, hand i hand. – Läs också om DocOps.

[programmering] [6 september 2021]