DocOps

principerna bakom DevOps tillämpade på dokumentation av mjukvara. – Målet med DocOps är att dokumentering av mjukvara och av ändringar i mjukvaran ska automatiseras där det är möjligt. Dokumentationen ska skrivas när utvecklingen görs, inte kastas in i efterhand. Dokumentering ska också vara en samordnad process med deltagande av utvecklare, kravställare, användare och tekniska skribenter. – Mer på denna länk. – Läs också om docs as code.

[ord på -ops] [programmering] [6 september 2021]

Dagens ord: 2022-09-04