dold kopia

kopia av e-post (eller vanligt brev) som sänds till en eller flera extra mottagare utan att de andra adressaterna får veta det. – Avsändaren anger vilka som ska få en dold kopia av e‑post i ett särskilt adressfält: ”Dold kopia”, ”Dold mottagare” eller ”BCC”. Ingen av de andra, icke dolda, mottagarna kan då se namnen på de dolda mottagarna. Om det finns flera dolda mottagare kan de inte heller se varandras namn. Tekniskt går det till så att avsändarens e‑postprogram eller tjänst först adresserar alla utgående exemplar av mejlet individuellt, men sedan raderar adresserna i fältet ”Dold kopia” innan mejlen går i väg. – Den engelska benämningen BCC står för blank carbon copy. Den härstammar från skrivmaskinernas tid, då kopior framställdes med karbon­papper. – Se också kopia (CC). – Se också Datatermgruppen (länk).

[e-post] [ändrad 4 juni 2018]