dold kopia

kopia av e-post (eller vanligt brev) som sänds till en eller flera extra mottagare utan att de andra adressaterna får veta det. – Av­sändaren anger vilka som ska få en dold kopia av e‑post i ett särskilt adress­fält: ”Dold kopia”, ”Dold mot­tagare” eller ”BCC”. Ingen av de andra, icke dolda, mottagarna kan då se namnen på de dolda mot­tagarna. Om det finns flera dolda mot­tagare kan de inte heller se var­andras namn. Tekniskt går det till så att avsändarens e‑postprogram eller tjänst först adresserar alla utgående exemplar av mejlet individuellt, men sedan raderar adresserna i fältet ”Dold kopia” innan mejlen går i väg. – Den engelska be­nämningen BCC står för blank carbon copy. Den här­stammar från skrivmaskinernas tid, då kopior framställdes med karbon­papper. – Se också kopia (CC). – Se också Datatermgruppen (länk).

[e-post] [ändrad 4 juni 2018]