domain kiting

”domänkedjesnyltning” – förfogande över en domän på internet utan att man betalar för den. – Man registrerar in domänen, säger upp den strax innan den inledande prövotiden på fem dagar har gått ut, får tillbaka pengarna, registrerar domänen igen (lämpligen hos en annan registrator) och upprepar detta så länge som det går. – Engelska kiting anknyter till check kiting, ett slags check­bedräg­eri: man skrev ut checkar utan täckning och betalade sedan banken med en annan check, som inte heller hade täckning, men som var från en annan bank och så vidare. Detta kunde åtmin­stone förr fungera ett tag, eftersom mottag­arna av checkarna inte löste in dem omedel­bart. – Jämför med det besläktade domain tasting.

[domäner] [ändrad 14 september 2018]