registrator

  1. – företag som har rätt att registrera domäner på internet;
  2. – på svenska myndigheter: tjänsteman som ansvarar för att all korrespondens till och från myndigheten och alla andra handlingar (dokument) som upprättas på myndigheten antecknas i diariet. – Se offentlighetsprincipen.

– På engelska: registrar.

[domäner] [företag] [myndigheter] [ändrad 14 oktober 2019]