domain tasting

”domänprovsmakning” – undersökning av en internetdomäns kommersiella värde under de första fem dagarna efter att man har registrerat den. Man hade nämligen tidigare rätt att lämna tillbaka en domän och få pengarna tillbaka om man gör det inom fem dagar. – Domänprovsmakning har tidigare satts i system av företag som registrerade och provkörde tusentals domäner. De flesta lämnades tillbaka inom fem dagar. Detta ledde till höga kostnader för de företag, registratorerna, som säljer domäner. ICANN beslöt därför 2008 att även de som lämnar tillbaka domäner ska betala en avgift som täcker registratorns kostnader. Det ledde till att antalet återbetalningar minskade med 99,7 procent. – Jämför med domain kiting.

[domäner] [ändrad 14 september 2018]