domänparkering

passivt ägande av en domän på internet: ägaren registrerar domänen och betalar avgiften, men publicerar inga webbsidor på domänen. Webbhotell brukar sköta domänparkering mot en låg avgift.

[domäner] [ändrad 14 september 2018]