domänparkering

passivt ägande av en domän på internet: ägaren registrerar domänen och betalar avgiften, men publicerar inga webbsidor på domänen. webbhotell brukar sköta domänparkering mot en låg avgift.