nerströms

  1. nerströmskomponent – downstream component – komponent i ett mjukvarusystem som gör något som ligger nära det som användaren ser och använder. Den är beroende av andra komponenter som kallas för uppströmskomponenter. Ett program som ritar diagram är till exempel nerströms i förhållande till den databas (uppströms) som den hämtar data från;
  2. – datakommunikation från inter­net­opera­tör till abonnent. Trafik i andra rikt­ningen går uppströms (up­stream). – Jäm­för med nerladdning och nerlänk.

– På engelska: downstream.

[datakommunikation] [ändrad 4 september 2022]