DQ

– för data quality – anpassning av befintliga data till aktuella normer så att informationen blir användbar i andra program än de som skapade den.

[data] [förkortningar på D] [ändrad 10 oktober 2018]