Drawbridge

en experimentell teknik för virtualisering, utvecklad av Micro­soft Research. Den visades upp första gången 2011. Syftet beskrivs främst som att utnyttja maskin­varan effektivare än med vanlig virtualisering. – Draw­bridge bygger på att operativ­systemet körs som ett biblioteksoperativsystem (library OS). Det innebär att operativ­­systemet delas upp i små specialiserade delar: ett pro­gram som körs anropar bara de delar som det har behov av. Drawbridge använder också något som kallas för pikoprocesser (pico­­processes). Det innebär på liknande sätt att pro­gram­­körningen sker i form av många små pro­­cesser, isolerade från varandra och i nära kontakt med hård­­varan. Drawbridge har troligen in­flu­erat ut­veck­lingen av Micro­soft Haven. – Se Micro­soft Researchs webb­sidor.

[experimentell teknik] [operativsystem] [ändrad 10 oktober 2018]