Microsoft Haven

teknik för att skydda program och data som körs i molnet från den platt­form som de körs på. – Microsoft Haven ska göra det praktiskt taget omöjligt för moln­operatören att i hemlighet kopiera och spara data som kunden bearbetar i molnet. Det ska också bli omöjligt att angripa kundens program med skadlig kod. – Microsoft Haven använder en teknik som kallas för skyddad exekvering (shielded exekution). Micro­soft Haven har utvecklats som ett forsknings­projekt inom Microsoft Research av Andrew Baumann, Marcus Peinado och Galen Hunt och är troligen influerat av projektet Draw­bridge. Haven presenterades i oktober 2014 på en Usenix-konferens (se länk, alternativt här).

[forskning] [it-säkerhet] [molnet] [ändrad 13 september 2017]