dual stack

om att ett nätverk kör både internetprotokollet IP, version 4, och version 6 – den gamla och den nya versionen. (Se också stack, betydelse 2.)

[internet] [ändrad 12 juni 2020]