dubdubdub

engelsk jargong för www. Dub står för double‑U, alltså W. Även: triple‑dub.

[jargong] [webben] [ändrad 25 februari 2018]