www

  1. – förkortning för World wide web;
  2. – vanligt, men inte obligatoriskt, första led (se etikett) i webbadresser (url:er). Det är ett godtyckligt valt namn på domänens webbserver. Det har blivit så vanligt att många tar det för givet att en url ska börja med www, men det finns inget krav på det. Namnvalet har ingen teknisk betydelse. – Kallas på engelska också för dubdubdub eller triple-dub.

[förkortningar] [internet] [webben]