www

  1. WWWförkortning för World wide web;
  2. – vanligt, men inte obligatoriskt, första led (se etikett) i webbadresser (URL:er). Det är ett godtyckligt valt namn på domänens webbserver. Det har blivit så vanligt att många tar för givet att en webbadress ska börja med www, men det finns inget krav på det. Vad man kallar webbservern har ingen teknisk betydelse. I vissa webbläsare visas inte www i webbadresser i adressfältet om man inte klickar på adressen. – Kallas på engelska också för dubdubdub eller triple‑dub.

[förkortningar på W] [internet] [webben] [ändrad 17 december 2019]