Stuxnet

en mask som troligen utvecklades för att angripa Irans kärn­anläggningar. Stuxnet upp­täcktes sommaren 2010, men hade då troligen redan funnits ett år. Stux­net ställer inte till någon skada på infekterade person­datorer. Masken letar bara efter ett visst styr­system från Siemens, avsett för tung industri. Om den hittar ett sådant angriper den det och ställer till problem. Annars gör den ingenting. Stux­net har drabbat en del industriella system även utanför Iran. Det antas att Stuxnet har utvecklats av Israel och USA, vilket de natur­ligt­vis inte bekräftar. Alla vanliga anti­virus­program upptäcker och avlägsnar Stuxnet. Läs också om Duqu (även kallat Stuxnet 2), om flame (be­tydelse 3) och om the equation group.