duvslagsprincipen ⇢

– se lådprincipen. (Observera att duvslagsprincipen är en oriktig för­svensk­ning av the pigeonhole principle. Pigeonhole i det uttrycket betyder ’brev­fack’.)

[kryptering] [matematik]