lådprincipen

Dirichlets lådprincip – i matematik: Om man har fler brev än brev­fack, och lägger varje brev i ett av brev­facken, kommer något brev­fack att inne­hålla minst två brev. Detta är förstås en själv­klar­het, men är ändå bra att ha i minnet när man ska lösa problem inom sanno­lik­hets­lära. Det är också viktigt för förståelsen av kondensat (hash). – Se till exempel kolli­sion. – Upp­kallad efter den tyska mate­ma­ti­kern Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet (1805—1859, se Wikipedia). – Kallas också för ­brevfacks­prin­cipen, på engelska the pigeon­hole principle, ibland oegentligt översatt till duv­slags­prin­cipen (pigeon­hole=brev­fack), the drawer principle, the box principle eller Dirichlet’s principle.

[kryptering] [lagar] [matematik] [ändrad 13 november 2017]

Dagens ord: 2017-02-28