E2E

end-to-end – syftar på åtagandet att leverera allt som behövs för att en tjänst ska komma i händerna på kunden. – Se också E2EE. – Fler n2n-uttryck.

[förkortningar]