Early warning project

ett it-system som varnar för hotande folkmord. – Early warning project har ut­veck­lats på Holo­caust museum (länk) i Washington DC, och pre­sen­te­rades i september 2015. Det bygger på avan­ce­rad analys av stora datamängder (big data) och in­for­ma­tion från experter. – Se earlywarningproject.com.

[analys] [politik] [ändrad 15 november 2018]

Dagens ord: 2015-10-05