echo

  1. – Echo – se Amazon Echo;
  2. – diskussionsforum i Fidonet; echomail – system för överföring av inlägg i diskussions­forum från en BBS på Fido­net till en annan. Kallas också för netmail.

[diskussioner] [hårdvara] [ändrad 13 januari 2018]