edge router

gränsrouter, kantrouter – en router som ansluter ett lokalt nätverk till internet eller till ett annat nätverk. – Jäm­för med core router (kärnrouter).

[nätverk] [ändrad 3 december 2018]