discovery

  1. upptäckt – i datornätverk: det att en dator (eller annan utrustning) i ett nät­verk automatiskt kan hitta och kommunicera med annan utrustning i samma nätverk. Upptäckbar utrustning talar om vad för slags utrustning den är: dator, skrivare, kamera… Det förekommer som en inställning: användaren kan ställa in ifall en enhet ska vara upptäckbar eller inte;
  2. – i amerikansk juridik: utbyte av bevis­material mellan parterna i ett civilmål. Parterna är skyldiga att överlämna all information som är av betydelse för målet till motparten. Här kan man säga att discovery har sin ordagranna betydelse: att ta bort täcket. Kallas i brittisk juridik för disclosure. Närmaste svenska motsvarig­­het är den juridiska termen edition. – Se också elektronisk bevisanskaffning (e‑discovery);
  3. – vanlig betydelse: upptäckt.

[juridik] [nätverk] [språktips] [ändrad 3 december 2018]