EDSAC

Electronic delay storage automatic calculator – en dator som byggdes i England på 1940-talet. Den var i bruk 19491959. Den blev före­gång­are till en annan dator, LEO†. – På 2010‑talet pågår Edshack, ett projekt för att återupp­bygga EDSAC (länk). – Se artiklar från britt­iska National museum of computing (länk).

[förkortningar på E] [it-historia] [historiska datorer] [ändrad 4 juli 2022]

Dagens ord: 2022-07-05