edu

(education) – toppdomän för amerikanska universitet och hög­skolor. Skrivs ofta .edu. – Domänen edu får an­vändas enbart av in­stitutioner med minst fyraårig post­gymnasial ut­bildning. De måste också vara god­kända av något av USA:s sex regionala hög­skole­förbund, vilket inne­bär att i praktiken är det bara amerikanska hög­skolor och universitet som kan få domäner under edu. Detta gäller sedan 2001. Före 2001 var det några institutioner som registrerade edu‑domäner, men som inte uppfyller kraven som sedan infördes, och de har kvar sina domäner. – Se net.educause.edu.

[toppdomäner] [universitet] [ändrad 5 juni 2018]