effektivitet

(efficiency) – inom it: algorithmic efficiencyalgoritmisk effektivitet – en algoritms förmåga att lösa sin uppgift med minsta möjliga användning av resurser. Med resurser menas här främst processorcykler och minneskapaci­tet. Effektiviteten har också samband med hur lång tid det tar att lösa uppgiften. – Språkligt: Notera skillnaden mellan engelska efficient och effective: 

  • – att vara efficient är att få saker gjorda snabbt och resurssnålt;
  • – att vara effective är att ha avsedd verkan.

– Effectiveness har definierats som ”extent to which planned activities are realized and planned results achieved”. Båda orden motsvarar ofta svenska effektiv. Men för efficient används ibland omskrivningar som hög verkningsgrad: en motor kan vara energy efficient. ”This offer is effective starting January 1st” betyder att erbjudandet gäller från den 1 januari (träder i kraft), inte att erbjudandet blir ”effektivt” då, vad det nu skulle innebära. När det gäller bland annat läkemedel talar man på svenska om att läkemedlet, om det ger önskat resultat, är verksamt.

[algoritmer] [programmering] [språktips] [ändrad 1 april 2020]