i logik: tecken för ekvivalens. (Tecknet har tre streck, vilket inte alltid syns på bildskärmen. Om du också här ser ett fjärde, lite längre, streck underst, ignorera det.) – Tecknet ≣ är likvärdigt med tecknen ⇔ och ↔. – Jämför med hamburgarmeny.

[logiska symboler] [tecken] [ändrad 5 mars 2022]