i logik: tecken för ekvivalens. (Tecknet har tre streck, vilket inte alltid syns på bildskärmen. Om du också ser ett fjärde, lite längre, streck underst, ignorera det.) – Tecknet ≣ är likvärdigt med tecknen ⇔ och ↔.

[logiska symboler] [tecken] [ändrad 24 november 2019]