Elastic Beanstalk

en tjänst för automatisk installation av program i Amazons moln-tjänst AWS. – Läs mer på Amazons webbsidor. – Namnet: An­spelar på sagan om Jack och bönstjälken som växte ända upp i himlen.

[molnet] [ändrad 15 april 2017]