Elastic Beanstalk

tjänst för automatisk installation av program i Amazons moln-tjänst AWS. – Läs mer på Amazons webb­sidor. –– Namnet: An­spelar på sagan om Jack och bön­stjälken som växte ända upp i himlen.

[molnet] [ändrad 15 april 2017]