Digital due process

amerikansk organisation som vill ha starkare skydd för personlig integritet på internet. – Or­ga­­ni­sa­tionen vill att lagen Electronic communica­tions privacy act (Ecpa) från 1986 ska revideras så att den ger starkare skydd mot intrång. – Bakom Digital due process, som grundades 2010, står flera ledande data- och teleföretag samt med­borgar­rätts­orga­nisa­tioner. – Se digitaldueprocess.org.