Digital due process

en amerikansk organisation som vill ha starkare skydd för personlig integritet på internet. – Digital due process vill att lagen Electronic communications privacy act (ECPA) från 1986 ska revideras så att den ger starkare skydd mot intrång. – Bakom Digital due process, som grundades 2010, står flera ledande data- och teleföretag samt medborgarrättsorganisationer. Organisationen tycks i praktiken vara nerlagd. – Se digitaldueprocess.org (inaktuell).

[inaktuellt] [organisationer] [personlig integritet] [övervakning] [ändrad 29 augusti 2021]