electrowetting

en av flera tekniker för elektroniskt papper: varje bild­punkt (pixel) täcks av en blandning av vatten och färgad olja. Den färgade oljan lägger sig överst, så be­traktaren ser en färgad bild­punkt. Men när man släpper på en svag elektrisk ström skjuter vattnet oljan åt kanterna. Man får då en färg­lös eller vit (be­roende på bak­grunds­färgen) bildpunkt. Tekniken möjlig­gör snabbare bild­växling än med vanliga lcd-skärmar.