engångskrypto

kryptering med på förhand bestämda nycklar som bara används en gång. Traditionell svensk benämning är blankettchiffer. – Den engelska termen, one‑time pad, syftar på ett häfte med många engångsnycklar, ett på varje blad, som används i tur och ordning. Sändaren och mottagaren har tillgång till samma häfte med nycklar. Teoretiskt är meddelanden som krypterats med engångsnyckel praktiskt taget omöjliga att forcera. Däremot finns det praktiska problem, vilket har lett till att engångskrypto numera används sällan. – Jämför med engångsnyckel, som är något annat.

[kryptering] [ändrad 29 september 2018]