ESG

environmental, social, governance – miljö, socialt ansvar och styrning – tre kriterier för bedömning av ett företags verksamhet och investeringar. Förkortningen ESG har använts sedan runt år 2000.

[företag och ekonomi] [förkortningar på E] [21 juni 2020]